Dotek, který pomáhá

  • 23. června 2022,
  • 8:02,
  • Brno,
  • Jan Kulhavý

Reklama

V Brně je až do 27. června v rámci mezinárodní kampaně "Dotek, který pomáhá" k vidění unikátní interaktivní model, na kterém si každý návštěvník může vyzkoušet, jak nádorové buňky v těle rostou a jak pod vlivem moderní léčby zase ustupují.

"Ten pokrok v léčbě nádorových onemocnění lze shrnout jednoduše. Pokrok je značný, přežití našich nemocných se výrazně prodloužilo, přežití pacientů s chronickou lymfocytární leukémií je více jak 12 let, s chronickou myeloidní leukémií ti nemocní žijí stejně, jako jejich vrstevníci bez této nemoci. Takže v některých oblastech je ten pokrok zásadní, na druhou stranu máme i onemocnění, kde je ten pokrok menší. Ale dá se říci, že z hematologické onkologie jako oboru, kdy jsme léčili pacienty, z nichž naprostá většina zemřela, se stává obor, kdy naprostá většina pacientů žije normálním nebo kvalitním životem bez nějakých zásadních komplikací," řekl Michael Doubek, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno.

Tu nejúčinnější a nejmodernější onkologickou léčbu pacientům v České republice poskytují takzvaná komplexní onkologická centra, kterých je v celé republice celkem 13 a také hematoonkologická centra. Těch je 8 pro dospělé a 2 pro dětské pacienty. Podle odborníků je důležité, aby se nemocní s podezřením na rakovinu, ať už pevných tkání nebo krve, dostali do jejich péče co nejrychleji.

"Komplexní onkologické centrum je komplexní proto, že poskytuje veškeré druhy onkologické léčby a vlastně i diagnostiky. Začíná diagnostikou, pokračuje léčbou chirurgickou, léčbou systémovou, radiační a potom dispenzarizuje a sleduje tyto nemocné a tím se liší od těch nekomplexních center, která mohou být také. Zasedají zde multidisciplinární týmy, to znamená, že ta komplexita je podtržena, že o léčbě nemocného nerozhoduje jeden lékař, ale lékaři z mnohých jiných oborů, chirurgové, patologové, diagnostikové a potom na základě rozhodnutí těchto multidisciplinárních týmů jsou zde podávány tzv. centrové léky a to jsou ty léky, které jsou cílené pro jednotlivé nemocné a vyžaduje se u nich i legislativně, aby ta indikace vycházela z toho komplexního onkologického centra. Obecně tam pracuje více lékařů, kteří se mohou sami mezi sebou poradit," řekl Jindřich Fínek, místopředseda České onkologické společnosti ČLS JEP.

Pokroky v léčbě nádorů s sebou přinášejí donedávna nevídanou situaci. Mnoho pacientů může se svou rakovinou žít jako s chronickým onemocněním, například cukrovkou a dokonce se může vrátit do zaměstnání.

"Pacienti, kteří žijí dlouho s onkologickým onemocněním jako chronickým onemocněním, se podle mne potřebují zapojit do úplně normálního života. Nebrat je nijak jako pacienty. Oni jsou vlastně v této fázi chronicky nemocní, jako třeba nemocní cukrovkou a také nikdo neřeší, jestli má cukrovku nebo nemá. To znamená naprosté zapojení do normálního všedního dne a života," řekla Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů.

S interaktivním modelem buňky se veřejnost může v brněnské Olympii seznámit až do 27. června, kde projekt "Dotek, který pomáhá" své putování po České republice ukončí.
ŠEDOVÁ pure service, z.ú. - Strážnice
Strážnice
od 10 500 Kč/měsíc

Detail

ZEAS Lysice, a.s.- středisko Býkovice
Býkovice
od 18 000 do 19 000 Kč/měsíc

Detail

Autobusy Karlovy Vary, a.s.-provoz Znojmo
Znojmo
od 38 000 Kč/měsíc

Detail
Reklama

PR články

Pod svícnem Barchanu

Více PR článků
Zavřít reklamu