Tuřanští obnovují slávu poutního místa

  • 12. června 2024,
  • 23:24,
  • Brno,
  • Jakub Sabol

Dostavěli ho na starobylém mariánském poutním místě na začátku 19. století. S pozdější přístavbou ikonické dvojice věží se stal dominantou jižních částí Brna. Několik let jeho střechu tvořilo seno, neboť materiál na krov byl ze strachu z Napoleona určen pro výstavbu brněnského válečného opevnění. Řeč je o kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech.

Reklama

Za tónů kostelních varhan přivítal své věřící na pravidelné bohuslužbě farář Luboš Pavlů. Pochází z Vysočiny, kostel Zvěstování Panny Marie v Brně vede už devatenáct let. Na své působiště je právem pyšný.

"Zájem tady o bohoslužby je stále velký, ať už od místních nebo od poutníků, výjimečných návštěvníků, kteří sem přicházejí jako na poutní místo," řekl Luboš Pavlů, farář Římskokatolické církve Brno-Tuřany.

Bohoslužby se tu konají každý den kromě úterý. Největší zájem je v neděli, kdy se tu lidé schází hned dvakrát.

"Bydlím tady a do tuřanského kostela chodím, protože sem patřím. Cítím se jako člen téhle farnosti. Toužila jsem bydlet v blízkosti krásného kostela, to tady je. Tady skutečně co mě přitahuje, je přítomnost boží a přítomnost matky boží. To se nezměnilo, naopak roste," sdělila Marie Stehlíková, obyvatelka Brna-Tuřan.

Tuřany už ve středověku patřily k nejvýznamějším poutním místům na Moravě. Už ve 13. století tu stála první kaple a o sto let později i první kostel. Nejen v dobách jezuitů kolem roku 1665 sem proudily tisíce lidí ze všech koutů starého kontinentu. A zájem o farní aktivity se tu prý v posledních letech zase zvedají. Do budoucna chtějí kostel otevřít lidem ještě více.

"Děláme různé věci. Farní ples, farní odpoledne, mladí dělají cyrilometodějskou tour a jiné věci. Nedělní bohoslužby jsou plné, to je tady dvakrát, ranní a desátá. Je tu dvakrát 150 až 200 lidí," doplnila Marie Stehlíková, obyvatelka Brna-Tuřan.

Kostel tvoří hlavní loď a dvě věže viditelné z širokého okolí. Stavbu ze tří stran obepíná park se dvěma kaplemi, sousoším Panny Marie a bývalá jezuitská rezidence. Interiér zase zdobí obrazy, které jsou starší než samotný kostel. Na vyzdobeném oltáři sedí neméně dekorovaná socha Panny Marie.

"Ta soška je zajímavá tím, co o ní píše Bohuslav Balbín ve své legendě. Na Moravu ji přinesli Cyril s Metodějem. Když její žáci museli opustit Moravu, tak ji ukryli v Tuřanském lese. Tady ji roku 1050 objevil chrlický rolník, který šel lesem někdy k večeru a viděl jakousi záři," uvedl Luboš Pavlů, farář Římskokatolické církve Brno-Tuřany.

Přestože je příběh pouhou legendou, podle představitelů farnosti jde i tak o nejstarší dochovanou sochu Panny Marie na moravském území. Kostel dostavěli v roce 1806. Byl dokončen za cenu velkých lidských a materiálních obětí. Podle tuřanského faráře obyvatelé Brna například navezený materiál na krov nakonec použili jako válečné opevnění města.

"Protože se báli Napoleona, který měl přitáhnout a tak ta stavba byla zastřešena a nebo pokrytá přes zimu 1805 a 1806 pouze senem a slámou, které naházeli nahoru na tu klenbu," dodal Luboš Pavlů, farář Římskokatolické církve Brno-Tuřany.

Chrám stojí v samotném středu městské části při vytížené Hanacké ulici. Dostupný je i díky nedaleké autobusové zastávce. Náštěva kostela zasvěceném Panně Marii na jižním okraji města rozhodně stojí za návštěvu. 
AGEN-CE, s.r.o. Rostěnice
Rostěnice-Zvonovice
od 21 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

MIDAHO, s.r.o. - Popůvky
Popůvky
od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

HEXADATA s.r.o. - 001
Rajhrad
od 18 900 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu