Vodojemy na Špilberku lákají nejen jako technická památka

  • 8. června 2024,
  • 22:08,
  • Brno,
  • Jan Kruba

Vodojemy na Špilberku pomáhaly řešit ožehavý problém s nedostatkem vody v Brně druhé poloviny 19 století.

Reklama

Ve druhé polovině devatenáctého století se město Brno potýkalo s vážným problémem nedostatku pitné vody. Proto v té době vyrostly zajímavé a unikátní stavby.Vodojemy. Jeden z nich se nachází přímo na Špilberku.

“Vodojemy na Špilberku jsou prostory pod hradem Špilberkem. Spousta lidí si to dává dohromady s vodojemy na Žlutém kopci, ale jsou to ještě trošku jiné vodojemy. Ty na Špilberku jsou ty nejstarší v Brně, “ uvedla Barbora Kachlířová, mluvčí Muzea města Brna.

“Teďka stojíme na takzvaném východním bastionu, který byl původně vybudován v polovině osmnáctého století, teda zhruba ve stejné době jako ty slavné Špilberské kasematy, které můžete navštívit. Byl to vlastně plný bastion. To znamená, že to byl hliněný val,” vysvětlil Michal Hančák, průvodce a historik.

Val byl opláštěn několika vrstvami cihlové zdi. V roce 1809 Napoleon nechal strhnout nejdůležitější části opevnění. Špilberk tak definitivně ztratil jako pevnost význam. V devatenáctém století se hledalo druhotné využití barokního opevnění Špilberku.

“A to souvisí právě s druhou polovinou devatenáctého století, kdy se Brno rozrůstalo, stěhovalo se sem velké množství obyvatelstva a bylo také nutné zásobovat to rychle rostoucí město zdravou pitnou vodou,”řekl Michal Hančák, průvodce a historik.

Na špilberské vodojemy byla vypsána veřejná soutěž roku 1869.

“My tady máme vodojemy dva, v tom východním bastionu, starší byl dokončený v roce 1871 a druhý byl dostavěný na počátku dvacátého století a to konkrétně v roce 1900. Ty vodojemy nebyly budovány pro Špilberk, to je důležité zmínit, ale pro město Brno. Špilberk si musel již od středověku vystačit se svojí studnou a později vybudovanou cisternou,” doplnil Michal Hančák, průvodce a historik.

Nyní jsou oba přístupné návštěvníkům, jako samostatná prohlídková trasa s průvodcem. V prostorách vodojemů jsou umístěny i kamenné artefakty.

“To souvisí s institucí, která sídlí na Špilberku od roku 1960, a to je expozice Lapidária Muzea města Brna, nazvaná Chrám kamene. Návštěvníci tam mohu shlédnout asi 30 exponátů a udělat si představu o umělecké a řemeslné úrovni Brna prakticky od středověku až do období barokního.” ozřejmil Michal Hančák, průvodce a historik.

“Tohle je to, co je odlišuje od těch na Žlutém kopci. Zároveň od 1.4.2024 jsme přidali k tomu prohlídkovému okruhu různé audiovizuální prvky, interaktivní prvky takže ten historický výklad toho průvodce je tady tím způsobem ozvláštněný,” vyzdvihla Barbora Kachlířová, mluvčí Muzea města.

Vodojemy na Špilberku právem patří k technickým zajímavostem tohoto druhu. A propojení s Chrámem kamene jim dodává jedinečný charakter zahalený ozvěnou. Ozvěnou času.
EDISTAV družstvo - Popůvky
Popůvky
od 19 500 Kč/měsíc

Detail

ProDomy.cz s.r.o., Brno
Brno
od 44 000 do 47 000 Kč/měsíc

Detail

ProDomy.cz s.r.o., Brno
Brno
od 36 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu