Lichtenštejn a Kinský dostali medaile

  • 15. listopadu 2019,
  • 16:38,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Potomci významných českých šlechtických rodů Alois z Lichtenštejna a Constantin Kinský obdrželi zlaté medaile od Mendelovy univerzity v Brně. Slavnostní předání se konalo ke 100. výročí založení univerzity. Oceněni jsou za přínos k rozvoji vědy a vzdělávání, udržitelného zemědělství, lesnictví a kultury venkova.

Stáhnout video
Reklama

Mendelova univerzita ocenila zlatými medailemi u příležitosti svého stoletého výročí dva potomky šlechtických rodů.které se význačným způsobem v minulosti i v současnosti zasloužili o krajinotvorbu, přírodu a péči o životní prostředí. Na slavnostním ceremoniálu byli přítomni kromě oceněných také zástupci dalších tuzemských i zahraničních univerzit. Po úvodních projevech rektorka Mendelovy univerzity předal Zlaté medaile oběma pánům.

Jak Lichtenštejnové, tak rod Kinských, jsou velice úzce spjati s Českou Republikou, Jižní Moravou respektive s Vysočinou a Zlaté medaile tak jsou oceněním jejich činnosti.

“Jako výraz toho, jakým způsobem oba laureáti hospodaří v krajině, že neoddělují zemědělství od lesnictví, že si uvědomují, že skutečně je potřeba hospodařit v krajině a také za to, jakou nesmazatelnou stopu zanechávají na Moravě,” uvedla Danuše Nerudová, rektorka, Mendelova Univerzita.

Constantin Kinský tuto medaili bere jako ocenění práce mnoha lidí a minulých generací, na jejichž práci on navazuje.

“Spolupráce s univerzitou, s akademickou sférou je důležitá právě teď, protože planeta se mění, společnost se změní, a na to, abychom to zvládli, my potřebujeme fakta. A jedna věc, která je horší, než lež, je polopravda. Co je horší, než problém, je polořešení. Abychom měli fakta abychom tu pravdu našli, to správné udržitelné řešení našli, abychom pečovali o přírodu zodpovědně, je potřeba spolupráce s akademiky, nezávislými. Mendelova fakulta je toho symbolem,” sdělil Constantin Kinský, oceněný šlechtic.

Při rozpravě obou oceněných s novináři došlo přes slavnostní chvíli i na závažná témata současného lesního hospodaření. A Constantin Kinský má na tuhle otázku velice jasný názor.

Český stát, který vlastní 50 % českých lesů, nedělá svůj úkol a nečistí les. Tím pádem nás kontaminuje. Jsem velmi rád že Lesy České republiky už navazují na to, co platí ve vojenských lesích, že postupně vrátí tu potřebnou pracovní sílu na vyčištění lesů. Pod vedením hajného. Když lesní nemá nikoho, aby to vyčistil hned, a musí vypsat výběrové řízení, které trvá tři měsíce, kůrovec potřebuje tři dny, aby ty stromy zabil,” vysvětlil Constantin Kinský, oceněný šlechtic.

I podle slov pana Kinského se situace tedy zlepšuje a už i ministerstvo chápe, že na řešení problému je potřeba daleko více peněz.

“Každopádně, ty peníze jsou věnovány na rekonstrukce lesů, ale já bych byl raději, kdyby ten les nebyl potřeba rekonstruovat, na prevenci,” dodal Constantin Kinský, oceněný šlechtic.

Na příkladu obou oceněných je vidět, že může fungovat smysluplně spolupráce státu s akademickou obcí i se soukromým sektorem. A s Constantinem Kinským bychom tak mohli začít být trochu v rámci krajiny, ekologie i klimatu mírnými optimisty
KAMA EXPO s.r.o. - pracoviště Adamov
Adamov
od 20 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Bohemia Marten Plus s.r.o. Brno
Brno
od 12 600 Kč/měsíc

Detail

Mykhailo Radetskyi, pracoviště 2
Velké Bílovice
od 100 do 120 Kč/hod.

Detail
Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu