Výstava Stará bydliště řeší vztah lidí ke krajině

  • 28. listopadu 2019,
  • 18:15,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

V Domě pánů z Kunštátu byla vernisáží zahájena skupinová výstava s názvem Stará bydliště. Na počátku konceptu stojí úvaha o mizení země a krajiny spolu s mizením vztahu k místu. Název odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, ve které je stejně jako na výstavě, možné pocítit smutek a stesk po mizející krajině.

Reklama

Po staletí daný a zcela zásadní vztah lidí k půdě a krajině, který je dlouhodobě narušen a vykořeněn kolektivizací, dnes často nahrazuje lhostejnost. Úvaha o mizení země a krajiny spolu s mizením vztahu k místu stojí na počátku konceptu výstavy s názvem Stará bydliště.

“Výstava s názvem Stará bydliště se věnuje problematice mizení volné krajiny, mizení kulturní krajiny a vůbec proměnám vztahu lidí ke krajině, kde na jedné straně bychom mohli najít třeba současné zacházení s krajinou v podobě příšerných logistických center a na druhé straně třeba tvorbu umělců, kteří se k té krajině stále nějak vztahují, jako k takové trvalé hodnotě,” popsala Vendula Fremlová, kurátorka výstavy.

Návštěvníci mohou spatřit jednak díla mladých, angažovaných autorů,kteří tvorbou dávají najevo postoj k tomu, jak se lidé dnes ke krajině chovají, ale také starší umělce, kteří krajinu ve svých dílech reflektují dlouhodobě. Každý z nich však téma uchopil po svém.

“Vnímám to téma spíš globálně, že planeta Země je pro nás nějaký bydliště. které bohužel v posledním století se pro nás stává neobyvatelným,” uvedl Vladimír Turner, autor.

Dagmar Šubrtová je ze Severních Čech a proto má k tématu krajiny hodně specifický vztah.

“Pro mě Stará bydliště jsou zaniklé obce, protože to území je poměrně veliké. Myslím si, že si to ani nedokážeme představit, jak velká rozloha, kolik km čtverečních ty povrchové doly obsahují,” sdělila Dagmar Šubrtová, autorka.

Výstava nemá nijak vyhraněnou cílovou skupinu, své si na ní určitě najde každý.

“To téma je podle mého názoru natolik zásadní, že by bylo fajn, kdyby se o něj zajímali všichni,” vysvětlila Vendula Fremlová, kurátorka výstavy.

Název výstavy Stará bydliště odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, jehož verše se v textech prolínají celou expozicí.

“Já vnímám to sousloví, jako takovou metaforu vlastně té kulturní krajiny, protože kulturní krajina je něco, co bylo budováno a formováno generacemi a generacemi našich předků. Kulturní krajina byla vždycky krajinou obydlenou,” dodala Vendula Fremlová, kurátorka výstavy.

Na rozsáhlou a zajímavou výstavu Stará bydliště se můžete vypravit do Domu pánů z Kunštátu, a to až do března roku 2020.
Bohemia Marten Plus s.r.o. Vyškov
Vyškov
od 12 100 Kč/měsíc

Detail

EDELWEIS KV, s.r.o. - 001
Němčičky
od 18 500 Kč/měsíc

Detail

N.K. STAV Brno a.s. - Pohořelice
Pohořelice
od 16 800 Kč/měsíc

Detail
Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu