Kostel sv. Tomáše je oázou ticha v centru města

  • 10. října 2021,
  • 20:53,
  • Brno,
  • Jana Holubová

I v rušné části města, na Moravském náměstí, lze najít oázu klidu. A to v podobě Kostela sv. Tomáše. Původně gotická, dnes převážně barokní stavba, nabízí nejen prostor k motlitbě, ale také podívanou na cenné artefakty.

Reklama

Už od 14. století zdobí Moravské náměstí budova Kostela sv. Tomáše. Původně se jednalo o augustiniánský klášter věnovaný Zvěstování Panny Marie a svatému Tomáši apoštolu v Brně. Cesta k jeho dnešní podobě byla plná změn.

“Během třicetileté války za obléhání Brna byl kostel hodně poničen, vlastně obránci sami strhli střechu kostela, protože kostel stál až za hradbami. Takže útočníci ho mohli používat vlastně při těch útocích. I když kostel měl nějaké opevnění, tak to mohlo být nebezpečné,” vysvětlil farář Jan Mráz.

Kostel bylo proto nutné poměrně radikálně opravit a také došlo k barokizaci. Kostel díky tomu dnes nabízí jedinečnou podívanou na vzácné barokní památky. Patří mezi ně například oltářní obraz vzkříšeného Krista se sv. Tomášem z dílny rakouského malíře Maulbertsche. Stále jsou však k vidění i prvky gotiky, například v podobě presbytáře, který je vidět ze dvora katastrálního úřadu. V kostele je k vidění také řada soch a dalších obrazů.

Asi nejvzácnější je gotická Madona, Pieta. Má se za to, že je z parléřovské huti. A je to typ Piety, který byl později napodobovaný, ale vůbec jednou z prvních Piet v Evropě. Samozřejmě starší než mnohem známější Michelangelovská Pieta, takže to je opravdu nádherné dílo,” uvedl farář Jan Mráz.

S Kostelem je spojen také výjimečný obraz Madony, kterému se říká také Perla Moravy a který prý pro tehdejší klášter vybral Karel IV.

“My tady máme v kostele jenom její kopii, protože když augustiniáni odcházeli, tak ten obraz i s oltářem přenesli na Staré Brno, kde ho můžeme vidět dnes,” doplnil Jan Mráz, farář.

Dnes slouží kostel především jako prostor pro konání bohoslužeb, křtů a případně i koncertů a přednášek. Je velmi hojně navštěvovaný, během nedělních mší kostel navštíví stovky návštěvníků. Příčinou takového zájmu může být především lokalita kostela, neboť v jeho blízkosti vede hned několik tramvajových tratí a Moravské náměstí je samo osobě rušným místem.

“A pak se snažíme topit. Takže třeba vedlejší Kostel sv. Jakuba, který je nádherný a je mě to líto, protože jsem v něm byl pokřtěn, tak je studený. Takže možná i tohle má taky svůj význam,” řekl farář Jan Mráz.

Na bohoslužbu mohou zájemci do kostela zavítat o nedělích a svátcích v pravidelných termínech, které jsou k nalezení na webu kostela. Tam je možné nalézt také důkaz, že moderní technologie proniknou snad všude - pro ty, kdo se do kostela nemohou dostavit jsou totiž k dispozici živé online přenosy z bohoslužeb.
BONAGRO, a.s. - 001
Viničné Šumice
od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

MND a.s. - Dambořice
Dambořice
od 27 000 Kč/měsíc

Detail

MND a.s. - Dambořice
Dambořice
od 22 000 Kč/měsíc

Detail
Reklama

PR články

Pod svícnem Barchanu

Více PR článků
Zavřít reklamu