Masarykův onkologický ústav se rozšíří o dvě budovy

  • 12. února 2024,
  • 9:32,
  • Brno,
  • Jana Dostálová

Masarykův onkologický ústav startuje projekt vzniku a rozvoje Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči. Byla zahájena stavba dvou nových budov - dostavba Švejdova pavilonu a stavba Centra onkologické prevence. Tento krok je významný nejen pro město Brno, ale celý Jihomoravský kraj.

Reklama

Masarykův onkologický ústav v Brně se rozroste o dvě nové budovy. První z nich, budova Centra inovativní a podpůrné péče vyroste na Vaňkově náměstí a naváže na stávající Švejdův pavilon. Pomůže navýšit kapacity, které kvůli přibývání onkologických pacientů již nedostačují a zároveň zajistí zvýšení kvality poskytované péče.

“Současně soustředíme všechny ty služby podpůrné péče, které máme v různých místech ústavu, třeba nutriční ambulance, péče o rány, psychologové, do jednoho místa, aby ten pacient nemusel bloudit po ústavu,” uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Dále díky tomu vznikne oddělení klinických hodnocení, ve kterém probíhají důležité studie, které mohou pomoci najít pro pacienty lépe fungující léky, než ty které užívali doposud. Nesmíme zapomenout zmínit i záměr vytvořit Centrum prvního kontaktu a vzdělávací centrum pro pacienty a jejich příbuzné.

“Lidé, kteří mají rakovinu nebo jsou v průběhu léčení, mají celou řadu otázek, ne vždy na ty otázky najdou odpověď když jsou v ambulanci, protože si třeba ani nevzpomenou. Ale budou moci si zajít, systematicky je budeme odesílat, do toho vzdělávacího centra, které jim bude ty informace nabízet,” vysvětlil ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Důležitou změnou také bude, že v dostavbě Švejdova pavilonu vznikne nový hlavní vstup do budovy ústavu, což bude pro pacienty oproti současnému stavu příjemnější. Druhou novou budovou bude Centrum onkologické prevence, které vznikne na místě bývalé transfúzní stanice v ulici Tomešova. Vyšetřování zdravých osob se tak přesune do samostatných prostor, což bude znamenat vyšší bezpečí pro onkologicky nemocné. Přízemí budovy bude zaměřeno na preventivní poradenství

“V tom druhém patře budou soustředěny provozy, které potřebují zdravotníka, aby toho člověka prohlídl. Takže budou tam lékaři a sestřičky, kteří mají na starosti naše preventivní programy. Máme tady preventivní programy například pro jedince, kteří mají vysoké riziko nádoru,” doplnil ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Mezi další programy patří například takzvaná komplexní prohlídka pro každého a bude zde prostor i pro screeningové programy. Třetí patro pak bude sloužit oddělení genetiky a epidemiologie nádorů. Dostavba budov si vyžádá investici dosahující jedné miliardy a provoz obou budov by měl být zahájen nejpozději v roce 2026.
Obec Nebovidy - Nebovidy
Nebovidy
od 30 000 do 36 000 Kč/měsíc

Detail

ŠEDOVÁ pure service, z.ú. - Strážnicko
Strážnice
od 10 500 Kč/měsíc

Detail

ProDomy.cz s.r.o., Brno
Brno
od 44 000 do 47 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu