V Dolních Kounicích pravidelně střílí nadšenci z moždíře

  • 13. května 2024,
  • 21:00,
  • Brno,
  • Jan Kruba

V roce 2017 byly v kostele svatého Antonína nalezeny 4 moždíře, které zde byly ukrytý během druhé světové války.

Reklama

V roce 2017 byl v Dolních Kounicích učiněn zajímavý nález několika krátkých dělových hlavní – moždířů.

„V době druhé světové války při rekvírování zvonů byly čtyři moždíře ukryty právě tady v kapli sv. Antonína, pak se na to zapomnělo a teprve před několika lety na základě vzpomínek jednoho pamětníka místní nadšenci tyto moždíře nalezli,“ řekl Bruno Němec, kronikář Dolních Kounic.

Podle slov pana Němce, kronikáře Dolních Kounic, pouze jediný z nalezených moždířů není poškozen. Je tedy možné, že když se jeden při plnění svého účelu poškodil, byl nahrazen novým. Na moždířích byly navíc nalezeny stopy síry, což je neklamné svědectví dřívějších výstřelů.

„Jejich stáří neznáme, my se můžeme pouze domnívat, že to bylo někdy po roce 1700, kdy už tady tato votivní kaple sv. Antonína stála ve zděné podobě,“ řekl Bruno Němec.

Moždíře se již v 15. století uplatnily především při obléhání měst. Účel kounických moždířů ale pan Němec vidí jinde.

„Zahajovaly vždy pouť, protože poutě zde byly od nepaměti a právě od toho 17. století se nazývaly poutí sv. Antonína. Od té doby, co je kaple takto pojmenována a předpokládám, že sloužily právě k tomu účelu odpalu, aby daly na všechny světové strany vědět, že slavnost začíná,“ řekl Bruno Němec.

Tradice zahajování poutí výstřelem přetrvává v Kounicích do současnosti. Skupina střelci sv. Gotharda k tomu dříve používala kanón. Roku 2017 byl jediný nepoškozený z nalezených moždířů rekonstruován a opatřen lafetou.

„Každý rok vždy v den poutě, bývá to v 9 hodin ráno, střelbou z toho moždíře je zahájena oficiálně Antonínská pouť. Právě tady v těch místech, jak je ta malá kaplička, jsou dveře. Uprostřed kaple jsou dveře tak zhruba z těch míst směrem sem,“ řekl Bruno Němec.

Výstřel z tohoto moždíře můžete zažít hned dvakrát v roce. Při zahájení Antonínské pouti a v den Svatogothardských vinařských slavností.
VAMÍK, s.r.o. - Brno
Brno
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Fischer automotive systems s.r.o.- Ivanovice na Hané a Holubice
Ivanovice na Hané
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Tomáš Hylš - místo výkonu práce Boskovice, Blansko
Boskovice
od 13 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu