Arnoldova vila se stane Centrem dialogu

  • 2. října 2019,
  • 19:18,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Kulturním zařízením pro výstavní a badatelskou činnost by se po rekonstrukci měla stát Arnoldova vila. Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda přešel nedávno do vlastnictví Brna a Rada města odsouhlasila jeho přeměnu v Centrum dialogu. To bude sloužit pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu 19. až 21. století.

Stáhnout video
Reklama

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu a město plánuje její rekonstrukci.

“Samozřejmě, pro nás to znamená jednak určitou prestiž, protože bychom rádi tomu objektu chtěli dát novou náplň a vlastně ho i zachránit. Na druhé straně je to samozřejmě znamená velkou odpovědnost a velkou zátěž,” vysvětlil Pavel Ciprian, ředitel, Muzeum města Brna.

Po rekonstrukci by se měla Arnoldova vila stát Centrem dialogu.

“Město Brno zpracovalo dokumentaci na rekonstrukci Arnodlovy vily a chceme v ní zřídit Centrum Dialogu takové centrum, které by mělo postihovat různé přednášky, výstavy, diskuze, nahoře by měla být stálá výstava o stavitelství 19.století, protože Josef Arnold byl významný stavitel, dnes se říká možná developer, výrazně ovlivnil tvář toho města tak, jak ho známe dnes. Protože to Brno, novodobé, se formovalo právě tím stavitelstvím 19. století,” popsal Petr Hladík náměstek primátorky, město Brno

Současný stav vily byl způsoben špatnou údržbou a nezájmem institucí o tuto památku.

“Samozřejmě se ten stav podepsal na tom objektu. Proto stála v jakémsi ústraní před vilami Tugendhat a vila Löw-Beer,” doplnil Pavel Ciprian, ředitel, Muzeum města Brna.

V Centru dialogu by měly být i artlapové dílny a zároveň by v ní měla být umístěna badatelna vedlejší vily Tugendhat.

“Zároveň v tom projektu je zpřístupnění těch tří zahrad, tedy zahrady vil Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily. Tak dojde vlastně k propojení těchto tří zahrad,” doplnil Pavel Ciprian, ředitel, Muzeum města Brna.

Tento veliký park by fungoval v podobném režimu, jako současná Otevřená zahrada v centru města. Tento ambiciózní projekt si vyžádá kromě hodně financí také spoustu času.

“Je to v horizontu několika let. My především chceme požádat o dotaci z finančních mechanismů EHP a Norska. Tam to rozhodnutí, pokud budeme úspěšní můžeme očekávat někdy v polovině příštího roku. Pak teprve může začít výběrové řízení na zhotovitele prací památkové obnovy toho objektu,” dodal Pavel Ciprian, ředitel, Muzeum města Brna.

Zrekonstruovaná Arnoldova vila spolu s dalšími dvěma sousedními vilami a jejich propojení zahradami by se tedy v horizontu několika let mohli stát dalším velikým lákadlem jak pro Brňany, tak hlavně pro turisty a návštěvníky Moravské metropole.
Ismet Metaj-provoz Koupaliště Louka
Znojmo
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

STRALNET s.r.o. - 01
Pohořelice
od 14 600 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu