Osmý říjen je Památným dnem Sokolstva

  • 9. října 2019,
  • 17:22,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Letos poprvé byl 8. říjen, Památný den sokolstva, připomínán jako významný den ČR. Brněnští Sokolové ve spolupráci s Jihomoravským krajem k této události nachystali celou řadu tematických akcí.

Stáhnout video
Reklama

Sokolská vlajka, vyvěšená na magistrátu města Brna i na budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje symbolicky vyjádřila podporu jak města, tak i Kraje tomuto významnému datu v historii Sokola. Stejná vlajka pak zdobila všechny sokolovny v Kraji. Památný den sokolstva, poprvé připomínaný také jako významný den České Republiky přinesl řadu vzpomínkových akcí. Pietní akt se konal například v bývalé káznici na Cejlu.

“Bývalá věznice na Cejlu v Brně je důležitým místem paměti. Sice byla postavena už v osmnácté století, ale fungovala až do roku 1955. Tuto budovu tedy zasáhly obě totality, jak nacistická, tak komunistická. Za války zde byla vězněna celá řada odbojářů, statečných osobností, většinou těsně před tím, než byli deportování do koncentračních táborů a po roce 1948 se zde dokonce popravovali lidé z politických důvodů,” popsal Michal Doležel, místostarosta, Sokol Brno 1.

Mezi těmito lidmi byla i řada sokolů a právě 8.října 1941 zde byli shromážděni zatčení členové sokola z celé Jižní a Střední Moravy před deportací do koncentračních táborů. I proto si nejen pamětníci stále připomínají myšlenky a hodnoty, které jsou pro Sokol symbolické a které v dnešní době jsou často některými lidmi dehonestovány.

“Myslím si, že Sokol, díky právě tomu, jakou má obrovskou tradici a jaké hodnoty ctí a jakou obrovskou historii má, tak je právě jedním z těch důležitých a klíčových spolků ve společnosti, který může tyto hodnoty může dál přenášet,” doplnil Michal Doležel, místostarosta, Sokol Brno 1.

Myšlenky, na kterých je Sokol založen, byly vždy trnem v oku všem totalitním systémům. Pro mnohé jsou podobné myšlenky životním postojem.

“Je to životní poslání, Sokol, není to jenom přeskočit přes kozu. A proto jsme rádi přijeli, abychom uctili Sokoly tady, že jsme prostě vážili těch 1100 kilometrů, abychom se toho památného dne zúčastnili,” uvedli Eva a Jiří Svobodovi, členové Švýcarské župy Sokolské.

Kromě pietního aktu na Cejlu byla pak během pondělí a úterý řada akcí, výstav a setkání. Byly také umístěny takzvané kameny zmizelých.

“Kameny zmizelých, nebo stolpersteine, jsou destičky, vložené do dlažby chodníku, podobné dlažebním kostkám, ale obsahují text. Vždycky jméno člověka, který žil v domě, před kterým se ten kámen umísťuje,” vysvětlil Michal Doležel, místostarosta, Sokol Brno 1.

Tento konkrétní, nově umístěný kámen zmizelého, připomíná před domem v ulici Veveří 61, že zde žil Jaroslav Pototek, člen Sokola, zavražděný nacisty. Tyto historické momenty je nutné neustále připomínat hlavně mladé generaci a udržet odkaz lidí, kteří položili za svobodu a vlast své životy.

“Někdo přede mnou řekl, že jestliže není národ schopen se zajímat o svou minulost, musí si jí prožít ještě jednou. To znamená, že by se ta osvěta měla dělat ve školách, aby si mladí Sokoli uvědomili, že bez Sokola, bez legionářů, by nevznikla ani tato republika,” dodali Eva a Jiří Svobodovi, členové Švýcarské župy Sokolské.

První část sokolského hesla - o zdravém těle - mnozí z nás uznávají i v současnosti. Ovšem nejen v Památný den Sokolstva bychom měli mít na paměti i tu část druhou - sebezdravější tělo bez zdravého a čistého ducha neznamená nic.
VOLYNOV s.r.o.
Brno-město
od 13 350 Kč

Detail

PERFECT pure service, o.p.s
Brno-město
od 10 500 Kč

Detail

DEYSON s.r.o.
Brno-město
od 13 500 Kč do 14 000 Kč

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu