Brněnské univerzity bojují za záchranu Amazonie

  • 5. listopadu 2019,
  • 17:08,
  • Brno,
  • Jana Holubová

Brněnské univerzity pomáhají se záchranou amazonských pralesů. Projekt, do kterého je zapojeno 19 organizací pracuje s vědci i studenty. Společně hledají možnosti, jak zabránit odlesňování.

Stáhnout video
Reklama

Unikátní mlutioborová platforma univerzit a neziskové sféry, jejíž součástí jsou i některé brněnské vysoké školy, pomáhá zabránit odlesňování Amazonského pralesa. S cílem zabránit klimatickým změnám a vymíráním živočišných druhů vysílají do Amazonie své vědce i studenty a chystají programy, které zvyšují povědomí o hrozících problémech.

"Jako akademici, jako členové neziskových organizací a různých firem, které sdílejí tuto myšlenku, jsme se prostě rozhodli věnovat se takovým aktivitám, jako je vzdělávání v udržitelném turismu nebo sázení stromů v amazonských oblastech, které nám pomůžou vybrat místní aktéři," popsal Miroslav Horák, odborný asistent, FRRMS MENDELU

Za poslední rok se univerzity snažily nejen zapojit své vlastní studenty, ale spolupracovat i na vzdělávání a osvětě přímo v zemích, kde se ohrožené pralesy nacházejí. Problematika odlesňování se dá zahrnout do široké škály oborů a aktivit. Zapojeni jsou například studenti filologie, překladatelství a učitelství. Vytvářejí například popularizačně výukové projekty, díky kterým si třeba děti z Ekvádoru mohou dopisovat s našimi dětmi a diskutovat na téma pralesů a jejich ohrožení.

„Je to dáno tím, že u nás máme studenty, kteří konají učitelskou praxi na různých středních a základních školách, kde se připravují na budoucí povolání učitelů a profesorů španělštiny, kde se tedy španělština učí jako cizí jazyk. A je dobré vědět, že obdobná situace je i v těch amazonských oblastech, kde žije spousta komunit a etnik, pro které je španělština cizí jazyk,“ vysvětlila Athena Alchazidu, odborná asistentka, ÚRJL FF MUNI.

Takové projekty vytvářejí jakýsi most mezi naší a jejich kulturou a vytvářejí půdu pro spolupráci v boji proti ničení přírody. Další součástí projektu jsou i samotné cesty do daných oblastí. Ať už studentů či vědců a pedagogů.

"Můžu s radostí říct, že se podařilo udělat takový první krok, kdy jsme v říjnu s kolegyní Athenou Alchazidu vycestovali do Ekvádoru a tam jsme měli možnost kromě práce na Universidad del Azuay , což je univerzita v Ekvádoru, taky šanci být primárně v pralese na stanici místního rozvoje, kterou tam zbudovali naši zástupci," uvedl Miroslav Horák, odborný asistent, FRRMS MENDELU.

Na tuto stanici budou moci od příštího roku jezdit zájemci celého světa, kteří se mohou zapojit do realizace aktivit pro zachování deštného pralesa. Stanice je umístěna v jedné z největších rezervací v Jižní Americe o rozloze 89 tisíc hektarů. Přestože zapojené organizace, kterých je v projektu celkem 19 samy přispívají vlastními financemi, avšak stále by pomohly dotace z Evropské unie. Za získané peníze by brněnské univerzity mohly pořádat nejen vzdělávací a osvětové akce.

"Kromě té zmiňované zahraniční akce, která byla taky velice nákladná, Jsme dělali třeba velkou akci pro veřejnost, která se jmenovala týden pro Amazonii , jíž se účastnili kromě studentů našich škol tak i studenti středních škol a lidé z Brna a okolí," doplnil Miroslav Horák, odborný asistent, FRRMS MENDELU.

Akce zahrnovala promítání filmů, setkání akademiků workshopy i prezentace studentů. Díky konsorciu se o problematice pralesů v Amazonii může dozvědět široká veřejnost a nastupující generace získá povědomí o možných řešeních.
DENS caninus, s.r.o. - 01
Oslavany
od 17 000 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

Město Miroslav
Miroslav
od 20 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

PRECIMAT s.r.o.
Valtice
od 15 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu