Brno chystá vyhlásit památkovou zónu

  • 16. ledna 2020,
  • 12:32,
  • Brno,
  • Jana Holubová

V Brně vznikne nová památková zóna. V tuto chvíli se jedná o jejím rozsahu. Městu se totiž původní návrh zdá přehnaný a obává se, aby zóna příliš neovlivnila plánované stavby.

Reklama

Brno plánuje vyhlásit památkovou zónu, aby byly ty největší poklady, kterými se pyšní v tuzemsku i zahraničí, dostatečně chráněny.

"Brno, jako druhé největší město tohoto státu a i jaksi urbální celek, který je vlastně světoznámý svou mimořádnou architekturou, a to vila Tugendhat, památka Unesco, je pouze jakousi třešničkou na dortu. Brno má spoustu mimořádně významných a světově známých staveb, tak je vlastně velmi z hlediska památkové péče poddimenzivaná. Ta ochrana kulturnictví je tady slabá." Aleš Homola zástupce ředitele, NPÚ, ÚOP v Brně

Národní památkový ústav proto už v roce 2013 zpracoval velký návrh území, které by mělo do památkové zóny spadat. Teď je třeba, aby se všechny zúčastněné strany dohodly, jak k památkové zóně přistoupí.

"My jako město Brno s tímto záměrem víceméně souhlasíme, ale rozhodně nesouhlasíme s tím rozsahem, který byl původně navrhován, on byl poměrně široký. Takže už vlastně několik měsíců probíhají jednání mezi ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem jako státním orgánem a naším odborem památkové péče a také KAMem, kde se snažíme dojít k nějakému kompromisnímu řešení, tak aby skutečně některé ty lokality byly chráněné, touto formou, ale tak, aby to zase nezasahovalo do jiných zájmů města." Markéta Vaňková primátorka, město Brno

Navrženou velikost území, které by mělo do památkové zóny spadat, sice Brno neschvaluje, avšak Národní památkový ústav si za ní stojí.

"V podstatě je to takový půlměsíc, který ze severní strany obemyká to opravdu staré historické jádro, v podstatě od prostoru Pisárek, Výstaviště, přes Masarykovu čtvrť, dále vlastně dolů by to kleslo do oblasti ulice Veveří a potom dále přes ulici Lidickou k Lužánkám a dále do Černých Polí, Husovice a významná část takové té historické průmyslové zástavby kolem ulice Cejl." Aleš Homola zástupce ředitele, NPÚ, ÚOP v Brně

Území, na kterém se všechny strany nakonec dohodnou, bude podléhat určitým pravidlům. Ta budou zajišťovat, že bude na všechny případné přestavby a úpravy bedlivě dohlíženo. Obyvatelům daných lokalit to však může zkomplikovat plány.

"Bylo by to pro ně složitější, kdyby v té lokalitě chtěli dělat nějaké významné stavební změny, nové stavby, úpravy a podobně." Markéta Vaňková primátorka, město Brno

"Ale samozřejmě, v prolukách se bude stavět, bude se nadstavovat, budou se měnit možná samozřejmě i střechy. Spousty normálních aktivit budou probíhat, i velké stavby, které samozřejmě město Brno plánuje tím nebudou nějakým způsobem rozhodně zakázány." Aleš Homola zástupce ředitele, NPÚ, ÚOP v Brně

Jen budou podléhat určitým pravidlům. V tuto chvíli tedy záleží, zda vyhraje původní návrh či zda bude muset Národní památkový ústav z původního rozsahu území ustoupit. V každém případě chráněné území přesáhne historické centrum města. Jana Holubová, televize Brno 1
VOLYNOV s.r.o.
Brno-město
od 13 350 Kč

Detail

PERFECT pure service, o.p.s
Brno-město
od 10 500 Kč

Detail

DEYSON s.r.o.
Brno-město
od 13 500 Kč do 14 000 Kč

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu