V dětské nemocnici provedli stou kochleární implantaci

  • 27. ledna 2020,
  • 16:24,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Klinika dětské otorhinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno provedla v prosinci loňského roku už 100. kochleární implantaci. Nyní také spouští nové webové stránky pro veřejnost, které si kladou za cíl lépe seznámit pacienty s problematikou sluchových postižení u dětí.

Reklama

Klinika dětské ORL FN Brno je součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené. To nabízí nejmodernější možnosti léčby hluchoty a nedoslýchavosti. V roce 2013 zde byl zahájen implantační program, v jehož rámci se dětským pacientům voperovávají kochleární implantáty.

“Kochleární implantát je zařízení, které umožňuje nejmodernější rehabilitaci sluchu, v podstatě umožňuje plnou náhradu sluchu ne jenom dětem, ale i dospělým, kteří vůbec neslyší. Nahrazuje nám vláskové buňky vnitřního ucha, kde vzniká ten vlastní sluchový vjem.”  Milan Urík přednosta Kliniky dětské ORL, FN Brno

Dětem, které se narodí s vadou vnitřního ucha a jsou těžce nedoslýchavé nebo hluché, tento implantát umožňuje plně slyšet. Stá implantace, která proběhla v prosinci 2019, představuje pro kliniku poměrně významné číslo.

“Ročně jich provedeme 20-25, každý rok se to liší, to číslo se neustále navyšuje, protože poskytujeme tu podporu pro děti nejen z Jihomoravského kraje, ale v podstatě z celé republiky.”  Milan Urík přednosta Kliniky dětské ORL, FN Brno

Kochleární implantát je ryze technické zařízení, které se implantuje pod kůži za ucho. Z těla implantátu vychází svazek tenkých elektrod, které se v rámci delikátní operace propojí přímo do vnitřního ucha.

“Ty elektrody v tom hlemýždi elektricky stimulují sluchový nerv a pacient slyší. To zařízení je velice sofistikované.”  Milan Urík přednosta Kliniky dětské ORL, FN Brno

Největší část práce s rekonstrukcí sluchu však přichází po samotné operaci. Vše se odvyjí od toho, zda se dítě již narodilo hluché, nebo ohluchlo v průběhu života.

“V tomto případě ta implantace je jednodušší v tom, že ta následná rehabilitace jde poměrně dobře. To už umí mluvit. mnohem náročnější je to u těch dětí, které se narodily hluché a nikdy neslyšely a nikdy nemluvily. Tam ten proces je opravdu postupný.”  Milan Urík přednosta Kliniky dětské ORL, FN Brno

V tomto případě také hodně záleží na rodičích, logopedech a dalších lidech v okolí dítěte. V minulosti bylo mnoho dětí se sluchovou poruchou považováno za handicapované, byly zařazovány do pomocných škol a školek a byly dá se říct vyloučeny ze společnosti. Díky kochleárnímu implantátu

“Dítě, které je “jenom hluché”, ale jinak nemá žádné jiné přidružené onemocnění, tak s tím kochleárním implantátem z něho vyroste, když to tak řeknu, plnohodnotný člověk, jako kdokoliv z nás.”  Milan Urík přednosta Kliniky dětské ORL, FN Brno

Cena páru kochleárních implantátů je 1 milion 200 tisíc korun. Dobrou zprávou je, že je díky legislativě plně hrazen ze zdravotního pojištění. Pro lepší informovanost o všem podstatném okolo poruch sluchu klinika nedávno spustila internetové stránky www.centrumsluchu.cz Pavel Štěpánek, TV Brno 1
fischer automotive systems s.r.o.
Ivanovice na Hané
od 30 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

L.O.B. finance s.r.o.-prac.Vídeňská
Brno
od 88 Kč/hod.

Detail

Dnešní premiéry

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu