Město přispěje na oživení zeleně ve vnitroblocích

  • 6. února 2020,
  • 14:56,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Sousedská setkávání, zázemí pro děti, prostor pro venkovní relaxaci, ale i možnost zahradničení. To vše se může realizovat přímo u bytových domů díky dotacím, které opět připravuje město Brno. Cílem tohoto dotačního programu je především rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích.

Reklama

Sousedská setkávání, zázemí pro děti, prostor pro venkovní relaxaci, ale i možnost zahradničení. To vše se může realizovat přímo u bytových domů díky dotacím, které opět připravuje město Brno. Cílem tohoto dotačního programu je především rozvoj ploch veřejné zeleně ve vnitroblocích.

Oživení a opravení vnitrobloků má významný vliv na zlepšení sousedských vztahů a vzájemného setkávání. Opravený vnitroblok většinou probudí komunitní život v dané oblasti a prohloubí vztah obyvatel k městské zeleni a přírodě. V letošním roce město podpoří tento projekt částkou vyšší než 1,5 milionu korun. Jedná se o oživení vnitrobloků v ulicích Žitná, Novoměstská, Hlinky, Pastviny, Langrova, Lipová, Kamenná, Brechtova, Vranovská, Grmelova a Vodova. Dané lokality vždy musí splňovat určité podmínky.

“Ty podmínky jsou v zásadě jenom dvě. První z nich je, že ten vnitroblok musí být otevřený, to znamená veřejně přístupný. A tou druhou podmínkou j, že musí souhlasit vlastník toho pozemku, toho vnitrobloku. Ať už je jím fyzická nebo právnická osoba, nebo SVJ či třeba město. Toto jsou dvě základní podmínky a žadatelem může být jak ten vlastník toho pozemku, tak kdokoliv z nájemníků, kteří žijí v tom vnitrobloku, pokud mají souhlas vlastníka toho pozemku.” Petr Hladík 1.náměstek primátorky, město Brno

V minulých letech bylo několik revitalizací vnitrobloků zrealizováno, město tedy už má samozřejmě také zpětnou vazbu od úspěšných realizátorů. A vedení města chce v tomto úspěšném projektu pokračovat i do budoucna.

“Ty ohlasy jsou velice pozitivní. Už dnes víme o tom, že se chystají další nájemníci na realizaci, že chtějí vlastně mít ty vnitrobloky jako takovou klidovou zónu, zónu pro rekreaci. I takto byla většina těch vnitrobloků historicky koncipována. My i letos vypíšeme další vlnu, v září, říjnu budou vypsány právě tyto dotace na podporu revitalizace vnitrobloků.” Petr Hladík 1.náměstek primátorky, město Brno

Tento dotační program byl spuštěn poprvé v roce 2018, tehdy uspělo 8 žádostí. Loni to bylo 18 projektů. A letos vedení města kladně posoudilo dalších 12 vnitrobloků. Za tři roky fungování se tak podařilo podpořit téměř 30 projektů. Po dotačních titulech na zelené střechy nebo na dešťovou vodu je tenhle projekt dalším, které mají kromě jiného za cíl zvýšení podílu zeleně ve městě Brně, což v době klimatických změn a oteplování je jedna ze stěžejních oblastí.

“Je to tak. Životní prostředí, ochrana, adaptace na změny klimatu, jsou bytostně důležité, jedním ze základních témat.” Petr Hladík 1.náměstek primátorky, město Brno

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty zvyšující podíl zeleně v městském prostoru zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně ve vnitroblocích. Je tedy podporována výsadba a péče o květinové záhony, keře nebo stromy. Podpořen je ale i nákup drobného mobiliáře jako například lavičky, vyvýšené záhony, krmítka pro ptactvo, drobné herní prvky pro děti nebo odpadkové koše. Finanční prostředky lze získat také na úpravu terénu či vybudování drobné infrastruktury. Informace nejen o tomto programu naleznete na webu ekodotace.brno.cz. Pavel Štěpánek, TV Brno 1

MAXTIANA s.r.o.-prac. MAKRO Brno-Tuřany
Brno
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

LAZ PLUS s.r.o.
Brno
od 14 600 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu