Cílený proplach zabezpečí čistší vodu v potrubí

  • 11. února 2020,
  • 7:42,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Lidé už vodou tolik neplýtvají. Nižší spotřeba se ale podepisuje na stavu vodovodní sítě. Potrubí, kterým proudí méně vody, se totiž zanáší usazeninami. Tento problém má vyřešit projekt řízeného proplachu.

Reklama

Lidé se snaží ve vztahu k pitné vodě chovat ekologicky, kvůli rostoucím cenám vody pak také ekonomicky. Díky dřívější vyšší spotřebě a nutnosti dodržovat normy jsou nynější vodovodní sítě předimenzované.

“Ten vodovod musí odpovídat normám požadavků na zásobování požární vodou. A je řečeno tou normou, že třeba k hydrantu musí vést potrubí minimálně DN 80.” Jan Ručka mentor a supervisor projektu

V takto předimenzované vodovodní síti se snadněji usazují pevné částice. Ty se pak při nárazovém větším odběru nebo opravě poruchy rozvíří a z kohoutků pak vytéká místo čisté vody rezavý kal. I proto vznikl na VUT v Brně zajímavý projekt.

Našim cílem bylo vyhodnotit vliv cíleného proplachování na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti. Řízené proplachování je proces, při kterém jsou pomocí předem stanoveného plánu z vodovodní sítě vypláchnuty nezpevněné sedimenty, které mohou ovlivňovat kvalitu pitné vody.” Eva Náplavová autorka projektu

Případová studie tohoto projektu proběhla na skupinovém vodovodu v Dolních Dunajovicích na Znojemsku.

“Ten průběh projektu byl takový, že jsme nejprve zahájili dlouhodobý monitoring kvality pitné vody. Provedli jsme měrnou kampaň, na jejímž základě byl vystaven hydraulický model vodovodní sítě.” Eva Náplavová autorka projektu

Na základě modelu, naměřených tlaků, rychlostí a stáří vody byl proveden řízený proplach.

“Tento řízený proplach byl proveden na podzim roku 2019. I při proplachu jsme sledovali kvalitu pitné vody.” Eva Náplavová autorka projektu

Kvalita vody pak samozřejmě byla sledována a měřena i po ukončení proplachu.

“Tímto dlouhodobým monitoringem jsme měli možnost sledovat změny v kvalitě vody v průběhu času a vlivem toho řízeného proplachu. Na základě rozboru jakosti pitné vody se ukázalo, že před proplachem docházelo k překročení limitních hodnot sledovaných ukazatelů. Po provedeném proplachu k překročení už nedocházelo, můžeme tedy říct, že řízený proplach má vliv na kvalitu vody ve vodovodní síti.” Eva Náplavová autorka projektu

Průzkum ukázal na konkrétní síti dva problematické úseky, kde se nejvíce sedimentu usazovalo.

"Na tyto úseky se může provozovatel zaměřit a v pravidelných intervalech je proplachovat tak, aby zamezil usazování sedimentu a jeho následnému šíření do vodovodní sítě.” Eva Náplavová autorka projektu

Voda je nenahraditelnou a bude postupem času ještě drahocennější surovinou, než je nyní. Proto každá možnost, jak s ní nakládat lépe a šetrněji je určitě tím správným krokem. Pavel Štěpánek, TV Brno 1
Bohemia Marten Plus s.r.o. - 02
Újezd u Brna
od 12 100 Kč/měsíc

Detail

KAMPI OFFICE s.r.o. - 01
Hodonín
od 7 300 do 9 000 Kč/měsíc

Detail

Gabriela Braunerová 001
Bučovice
od 200 do 500 Kč/hod.

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu