Záchranáři JMK jsou připraveni na krizové situace

  • 12. února 2020,
  • 15:40,
  • Brno,
  • Jana Holubová

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje připravuje své zaměstnance na nestandartní situace. Ať už na hromadné nehody nebo na zásah u pacienta s vysoce nakažlivou chorobou. K tomu je připraven biohazard tým.

Reklama

Záchranáři musí být připraveni nejen na situace, se kterými se běžně setkávají, ale také na ty nestandardní. Proto jsou složky záchranného systému speciálně školeny. Jihomoravská záchranka má k dispozici například tak zvaný biohazard tým.

"Což je tým, který je proškolen pracovat ve speciálních ochranných pracovních prostředcích, což pro nás znamená kombinéza, filtroventilační jednotka, zkrátka prostě věci, se kterými standardně." Jana Kubalová náměstkyně pro krizovou připravenost, ZZS JMK

"Ten tým sám o sobě prochází určitým výběrem, ti jeho členové musejí splňovat jistá kritéria, musí být odolní, je také důležité, aby byli dostupní, tedy aby dokázali co nejdříve přijet, pokud jsou povoláni, aby měli odborné zkušenosti, aby měli ty znalosti. No a samozřejmě je velice důležité je pravidelně cvičit." Michaela Bothová tisková mluvčí, ZZS JMK

Tento tým je připraven na události, ve kterých pracuje s osobami trpícími vysoce nakažlivou chorobou, jako je například ebola. Jejich cílem je postarat se o nemocného a zároveň ochránit okolí. K tomu slouží i speciálně uzpůsobené sanitky. 

"Pacient je transportován v biovaku a v průběhu toho transportu musí samozřejmě dojít k celé řadě opatření, protože pokud jde o vysoce nebezpečnou nákazu, například o nemoc ebola, tak je potřeba k tomu samozřejmě přistupovat obezřetně." Michaela Bothová tisková mluvčí, ZZS JMK

"Ten tým aktivuje Krajská hygienická stanice, krajský epidemiolog, který po zjištění anamnézy a po konzultaci teprve řekne "ano, toto je pacient, který má podezření na vysoce nebezpečnou nemoc." Jana Kubalová náměstkyně pro krizovou připravenost, ZZS JMK

Nestandardní situace nemusí být spojeny jen s vysoce nakažlivými chorobami. Záchranáři musí být připraveni například také na hromadné nehody, jako byla ta na Křenové ulici. K této přípravě slouží  XVR simulátor.

"Je to jedna z mnoha novinek, kterou teď máme v novém vzdělávacím a výcvikovém středisku. Stala se srážka tramvaje a trolejbusu na Křenové, všem to zůstalo v paměti, bylo tam 40 zraněných, tedy opravdu velké množství zraněných. To je opět situace, která se nestává každý den." Michaela Bothová tisková mluvčí, ZZS JMK

Díky nové technologii lze nasimulovat podobná situace, při které si záchranáři vyzkouší, jaký počet jednotek je třeba vyslat, jak spolu mají efektivně komunikovat a jak co nejrychleji roztřídit pacienty a postarat se o jejich ošetření. Doufejme však, že však tyto dovednosti nebude nutné v praxi ověřovat. Jana Holubová, televize Brno 1
Labour sevices s.r.o. - Hodonín
Hodonín
od 17 800 do 19 000 Kč/měsíc

Detail

TTT-NERES s.r.o. - provozovna 1 /GUMOTEX Automotive/
Břeclav
od 19 500 Kč/měsíc

Detail

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Vyškov
od 35 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu