Nemocniční knihovna vlastní 300 let staré práce

  • 25. února 2020,
  • 16:06,
  • Brno,
  • Pavel Štěpánek

Nemocniční knihovna u svaté Anny loni získala od kardiologa Josefa Šumbery 300 let staré disertační práce. Sbírku tisků v latině dostal Šumbera před více než 40 lety od českého vědce Vladislava Kruty. Fakultní nemocnice chce letos začít s překladem z latiny a přípravou digitalizace.

Reklama

Tisky, které se do nemocniční knihovny fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nedávno dostaly, jsou disertačními pracemi z lékařských fakult z různých Evropských měst - Vídně, Witenbergu, Hildebergu a podobně.

“Ty práce se k nám dostaly takovou kuriozní cestou, věnoval nám je místní kardiolog docent Šumbera při svém odchodu do důchodu. On je dostal jako dar z pozůstalosti pana profesora Krůty, což byl zakladatel fyziologie v České Republice.”  Jitka Löscherová vedoucí, lékařská knihovna FNUSA

Nejstarší tisk pochází z roku 1723. Práce nyní čeká odborná interpretace pro srovnání tehdejších a současných lékařských znalostí a postupů a protože jde o opravdové unikáty, plánuje se jejich digitalizace. 

“Jsme vlastně unikátní, protože tyto práce nikdo v ČR nemá. Vlastní je pouze Národní knihovna Velké Británie, Kongresová knihovna ve Spojených státech, některé knihovny v Německu. V České republice  zatím žádná.”  Jitka Löscherová vedoucí, lékařská knihovna FNUSA

Pracovníci nemocnice u Svaté Anny se budou nadále snažit, aby tyto unikátní tisky mohly být zpřístupněny nejen vědcům, ale také širší veřejnosti. Expozice však musí splňovat přísné podmínky.

“Máme na to pořízené skleněné vitrínky a na základě odborného vyjádření ze Státního archivu v Rajhradě máme doporučené, podle dané normy dané jaká teplota musí být v místnosti, jaké musí být osvětlení, síla zářivek, a jak musí být to sklo polepeno, aby nepropouštělo UV záření.”  Jitka Löscherová vedoucí, lékařská knihovna FNUSA

Kromě jedné, která je psaná řecky, jsou práce psané v latině. Nemocnice tedy chce zajistit jejich překlad.

"Ale jak nám řekl odborník, je to problém v tom, že je to stará medicínská latina, takže my jsme se snažili oslovit i mnichy v Rajhradském klášteře, protože oni tu latinu používají aktivně při bohoslužbách. Ale také si netroufli, je to totiž tak specifické, že to nejde.”  Jitka Löscherová vedoucí, lékařská knihovna FNUSA

Pokud se podaří najít překladatele, disertační práce Evropských studentů medicíny z osmnáctého století čeká překlad a také digitalizace, aby se v budoucnu s originály nemuselo tolik manipulovat. Co se s unikátními svazky bude dít nadále, se vám budeme ve spolupráci s nemocniční knihovnou snažit zprostředkovat v dalších reportážích. Pavel Štěpánek TV Brno 1.
LODĚNICE s.r.o. Loděnice u Moravského Krumlova
Loděnice
od 21 480 Kč/měsíc

Detail

MACH DRŮBEŽ a.s. - Moravany u Brna
Moravany
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Provozní středisko 0624 Vyškov
Vyškov
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu