Tramvaje v budoucnu zamíří až za Štefánikovu čtvrť

  • 2. března 2020,
  • 9:48,
  • Brno,
  • Marie Kadlecová

Tramvajová linka číslo pět která momentálně končí v točně Štefánikova čtvrť bude za pár let mířit až na Halasovo náměstí. Dopravní podnik zažádal o stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí a momentálně chystá dokumentaci pro stavební rozhodnutí.

Reklama

Dopravní podnik plánuje dostavbu jeden a čtvrt kilometru dlouhého úseku trati, který propojí Štefánikovu čtvrť s Halasovým náměstím. S kolejemi se v této oblasti přitom počítalo už v 90. letech.

„Kdysi za mlada jsem se podílel na rekonstrukci ulice Merhautovy a v té době jsme tam položili opravdu ty koleje jako zárodek budoucí stavby prodloužení tramvajové trati na Lesnou. To se samozřejmě za těch dvacet let změnilo a aktuální prodloužení trati na Lesnou ve smyslu Majdalenky již aktuální není.“ Miloš Havránek, generální ředitel DPMB 

Aktuální projekt počítá s trasou přes most nad nádražím Brno-Lesná a dále kolem polikliniky na Halasovo náměstí. Dříve diskutovaná možnost tramvajové trati po ulici Seyfertova ve hře není.

„Městská část Brno-sever i po veřejném projednání s občany, byli tehdy všichni zváni, se usnesla na tom, že preferujeme spodní variantu tzn. pod poliklinikou, pod plaveckým stadionem.“

„Ta doprava pro některé části Lesné se zlepší, zbytku toho severovýchodu to až tak nepomůže, nicméně pořád si myslím, že je ve hře varianta buď prodloužení autobusu číslo 46, případně tak jak jsme o tom předběžně mluvili s dopravním podnikem města Brna, zajíždění sem parciálních trolejbusů, což jsou trolejbusy které nepotřebují částečně troleje.“ Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Propojení dvou tramvajových tratí přinese lepší dopravní napojení na polikliniku Lesná, plavecký stadion a v případě výluk na tramvajové trati bude možné odklánět dopravu po druhých kolejích, aniž by bylo nutné zavádět náhradní autobusovou dopravu. Se stavbou trati je také spojena rekonstrukce mostu přes
železniční trať a změny na místních komunikacích.   

„Jsou neustále řidiči, kteří mají pocit, že se nevyznají v tom, jak mají projíždět tento rondel pod Lesnou. Pokud dojde k realizaci investičního záměru prodloužení tramvajové trati číslo 5 v této trase, tak po prověření, po technickém prověření firmou, která měla toto na starosti, to dopravní řešení tak dospělo k závěru, že tento rondel musí být nahrazen křižovatkou tipu T.“ Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  

Stavba by měla začít na křižovatce Merhautovy a Provazníkovy ulice, kde vznikne nová zastávka. Zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná nádraží a poliklinika Lesná budou ostrůvkové a budou na nich zastavovat i autobusové linky, pro usnadnění přestupu.   

„Je to strategický projekt města Brna, my jsme pověření městem přípravou tady této stavby. V současné době se projektuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Mám pocit, že někdy na podzim bychom měli mít územní rozhodnutí a dál budeme pokračovat v té přípravě.“ Miloš Havránek, generální ředitel DPMB

Stavba tohoto nového tramvajového úseku je zatím daleko před námi. Podle odhadu generálního ředitele dopravního podniku by se mohla stavba začít realizovat od roku 2022. Marie Kadlecová, TV Brno 1.
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1
Višňové
od 30 930 do 40 320 Kč/měsíc

Detail

YP STAVEBNÍ CZ s.r.o. - 001
Domašov
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu