Opravy kolem České jdou podle plánu

  • 28. září 2020,
  • 10:15,
  • Brno,
  • Jana Holubová

Opravy v ulicích Opletalova, Solniční a Česká pokračují podle plánu. Od října roku 2019 se v těchto ulicích rekonstruuje kanalizace a vodovody. Během prací byla pod ulicí Opletalova objevena část historického opevnění města.

Reklama

Opravy sítí na ulicích Opletalova, Solniční a Česká už probíhají téměř rok, zatím podle plánu. Brněnské vodárny a kanalizace práce po celou dobu stavby etapovitě a detailně koordinují s ostatními investory a dodavateli.

„Na ulici Opletalové, kde probíhaly práce klasickým výkopem z povrchu, tak tam už je vyměněna kanalizace, vodovod, plynovod, horkovod. S tím, že v současné době tam probíhají práce na celoplošné obnově komunikace, které by měly být dokončeny v listopadu letošního roku,“ uvedla tisková mluvčí BVK Renata Hermanová.

Práce poněkud zkomplikoval nečekaný objev. Při odstranění povrchu objevili dělníci pod ulicí část trojlodního mostu, který byl postaven pravděpodobně v 15. či 16. století a to velice kvalitně. Proto bylo náročné prorazit pevně stavěnými pilíři mostu a bylo třeba práce konzultovat.

Při stavebních pracech na ulici Opletalova bylo objeveno staré opevnění města Brna, takže veškeré práce byly konzultovány s památkáři, stejně jako veškeré práce na již zmíněných ulicích, jak na České tak na Solniční,“ řekla Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK.

Na ulici Solniční již nemohly práce probíhat otevřeným výkopem, protože se v těchto místech kanalizace nachází 8 metrů pod povrchem. Bylo proto nutné vyrazit štolu.

„V současné době je již vyražena štola v úseku od ulice Rašínova až po ulici Opletalova, kdy postupně dochází k vystrojování té štoly, k betonování kanalizace a obkládání kanalizace čedičovými obklady,“ popsala Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK.

Během všech oprav by mělo být vyměněno 443 metrů vodovodu a 405 metrů kanalizace, z toho 211 metrů v již zmiňované ražené štole. předpoklad dokončení všech koordinovaných staveb včetně zapravení povrchů je září 2021. V průběhu stavebních prací jsou Splaškové a dešťové vody bez přerušení odváděny do kanalizační soustavy, stejně tak je zajištěna v dané lokalitě distribuce pitné vody s výjimkou krátkodobých odstávek. V posledních měsících bylo v Brně už dokončeno několik dalších oprav sítí.

„Ze staveb, které již byly dokončeny, byla dokončena ulice Lužánecká, která byla vlastně zprovozněna 7. září, a z ulice Veveří ta spodní část. Co bude v nejbližší době dokončeno, tak je ulice Bohunická a ulice Viniční, kde by veškeré práce včetně obnovy povrchu měly končit v listopadu letošního roku,“ doplnila Renata Hermanová, tisková mluvčí BVK.

Všechny tyto stavby byly zahájeny v loňském roce a jejich cílem je zabezpečit kvalitní stav všech rozvodů.
Bohemia Marten Plus s.r.o. Ivanovice
Ivanovice na Hané
od 12 600 Kč/měsíc

Detail

Bohemia Marten Plus s.r.o. Brno
Brno
od 12 600 Kč/měsíc

Detail

Michal Maryna Company s.r.o. okres Vyškov
Vyškov
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu