Most přes Svratku povede tubusem

  • 5. října 2020,
  • 10:55,
  • Brno,
  • Jana Holubová

Most přes řeku Svratku podle aktualizace územního rozhodnutí Jihomoravského kraje povede tubusem. Ze tří návrhů, které nechal vypracovat KAM, budou vybrány nejlepší nápady. Hlavní je, aby nová silnice 43 co nejméně negativně zasáhla do života obyvatel Brna.

Reklama

Tři studie, jedna silnice, jeden most a hlavně tubus. Tak by se daly shrnout poslední kroky vedoucí k výstavbě brněnské části silnice 43, která má vést od dálnice D1 přes Brno a dále na sever. Kancelář architekta města nechala zpracovat tři urbanisticko-dopravní studie.

„My jsme chtěli zpřesnit to vedení, to znamená vědět, jak může zapadnout do té čtvrti, do toho přístaviště a prostoru u přehrady a Kníniček. A taky jsme chtěli znát podrobnější dopravní řešení, co se týká těch místních vazeb, ať už automobilů nebo hromadné dopravy,“ uvedl Martin Všetečka, dopravní specialista KAM.

I přes obavy KAMu, že navržená řešení si budou velice podobná, řešila každá ze tří studií problematiku trochu jinak. Z těchto návrhů se nakonec budou vybírat jednotlivé nápady, které se zdají být nejvhodnější. Pouze jeden z nich však počítá s podmínkou, že most přes řeku Svratku povede uzavřeným tubusem. Tuto podmínku přinesla totiž až aktualizace zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Aktualizace zásad územního rozvoje říká v textové části jasně, že v tomto úseku má být použit buď tunel, překrytí nebo tubus, to znamená, že konkrétně tento most, podle podmínek v krajské územně plánovací dokumentaci musí být v tubusu,“ uvedl Martin Maleček, (Starostové pro Jižní Moravu) náměstek hejtmana, JMK.

KAM však vypracování studí zadal ještě před touto aktualizací a tubus tedy v podmínkách chyběl. Jeho cílem by mělo být omezit hlučnost v dané lokalitě. I přes tuto snahu co nejméně zasáhnout do života občanů Bystrce však někteří celý projekt silnice 43 vnímají negativně.

„Tak co se týče silnice 43, tak my si jako bystrčtí občané přejeme, aby nevedla přes obydlené území Bystrce, nicméně pokud už tady má být, tak musí být v tunelu a musí být v tubusu přes řeku Svratku. Z těch návrhů, které přestavil KAM od tří nezávislých architektonických skupin, tak se nám nejvíce líbil ten, kde byl tubus, který byl opravdu zastřešen, to znamená byl to opravdu tubus, nebyla to jenom protihluková stěna,“ řekl Tomáš Jára (ODS) místostarosta, MČ Brno–Bystrc.

Na zastupitelstvu proti záměru vést silnici Brnem protestovalo několik občanů, kteří by raději silnici vedli obchvatem. Kraj však spojení dálnice s některými brněnskými částmi vidí jako výrazný přínos.

„Souhlasím s těmi projektanty, s těmi projekčními kancelářemi, že 43 v tomto koridoru by byla jakousi příležitostí pro Bystrc, aby celé to sídliště bylo spojeno. Je to na dalším projednávání i s městem Brnem, v rámci městské části Bystrc tak, aby ta síť místních komunikací byla co nelepší a aby v Bystrci realizace čtyřicet trojky přinesla co nejvíce pozitiv,“ doplnil Martin Maleček, (Starostové pro Jižní Moravu) náměstek hejtmana, JMK.

K tomu, aby všechny strany našly nakonec shodu a vybraly to nejlepší řešení může vést ještě dlouhá cesta.

„Ta další fáze je dopracování návrhu územního plánu tak, aby ta komunikace se tam objevila v přesnějších konturách, než je pouze ta tlustá čára, která je v tom krajském územním plánu,“ řekl Martin Všetečka, dopravní specialista KAM.

Jedno je jisté, most tubusem povede. Finální návrh na podobu silnice 43 by podle KAMu mohl být představen veřejnosti na jaře příštího roku.
Bohemia Marten Plus s.r.o. Vyškov
Vyškov
od 12 100 Kč/měsíc

Detail

Kojot Invest s.r.o. - 001
Nové Bránice
od 16 200 Kč/měsíc

Detail

LUXUS Service, s.r.o. - 01
Kuřim
od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu