Ve Znojmě zhodnotili program Interreg 2014-2020

Další etapa spolupráce Česka a Rakouska v rámci programu Interreg došla zdárnému konci. Výsledky uskutečněných projektů zhodnotili zástupci obou států 10. října ve Znojmě. Už teď jsou realizovány další projekty v rámci další etapy mezi lety 2021-2027.

Reklama

V budově Louckého kláštera ve Znojmě se 10. října konalo slavnostní ukončení a zhodnocení programu Interreg pět á, v rámci kterého se mezi lety 2014-2020 uskutečnila celá řada projektů ve spolupráci s našimi rakouskými sousedy. To by nebylo možné bez dotací z Evropské unie a otevřené komunikace mezi oběma státy.

“Allgemeine Erfolge des Programms bestehen darin, dass wir eine breite Palette an Projekten fördern, wir haben 91 thematische, große oder mittlere Projekte, darüber hinaus noch 9 Projekte die dazu helfen das Programm überhaupt umzusetzen, das heißt die Programmverwaltung zu finanzieren und über 500 kleine Projekte, die eben im Rahmen des Programms gefördert wurden. Das sind schon beachtliche Zahlen und die Projekte wurden alle erfolgreich umgesetzt, das ist eine sehr schöne Zahl, die wir hier vorweisen können,” uvedla Kathrin Huber, vedoucí Odboru pro mezinárodní a evropské záležitosti, Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko.

Překlad

“Obecným úspěchem programu je, že podporujeme širokou škálu projektů, máme 91 tematických, velkých nebo středně velkých projektů, k tomu 9 projektů, které pomáhají program vůbec realizovat, tj. financovat administraci programu, a přes 500 malých projektů, které byly v rámci programu podpořeny. To jsou již značná čísla a všechny projekty byly úspěšně realizovány, což je velmi pěkné číslo, které zde můžeme prezentovat,” uvedla Kathrin Huber, vedoucí Odboru pro mezinárodní a evropské záležitosti, Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko.

Projekty přeshraniční spolupráce se týkaly pohraničních regionů, na české straně kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje.

“Pro Jihomoravský kraj to bylo velice úspěšné období, byla realizovaná řada velmi zajímavých projektů ze všech možných oblastí: věda-výzkum, vzdělávání, obnova kulturního a přírodního dědictví, ochrana životního prostředí… A myslím si, že se máme čím pochlubit,” doplnila Monika Knettigová, regionální koordinátorka JMK pro přeshraniční spolupráci At-CZ a SK-CZ.

Můžeme zmínit například projekt Gregora Johana Mendela v Brně, kdy byl na původním místě skleníku postaven skleník nový, určený k pořádání kulturních a vědeckých akcí pro veřejnost. Ve Znojmě zase můžeme za příklad dobré praxe považovat právě samotné místo pořádání akce - tedy Loucký klášter.

“Před dvěma lety prošla rozsáhlou rekonstrukcí do podoby centra Louka, kongresové a společenské budovy,” uvedl projektový manažer rekonstrukce kláštera Vratislav Zíka.

Během oprav 900 let staré budovy vyšla na světlo světa řada zajímavých nálezů, které zůstaly očím veřejnosti odkryty. Cílem byla nejen obnova budovy, ale stejně jako u mnoha dalších projektů naplnění vzdělávací složky a posílení přeshraniční spolupráce.

“Tvrdím, že investiční akce seženete z ledasčeho, ale finanční prostředky, jak se říká people to people, na to setkávání, porozumění, odbourávání takových těch mentálních hranic, zvlášť, když se podíváme dnes na Evropu, kde jsou i válečné konflikty, tak je to prostě něco báječného, v mých očích,” řekl Jiří Horáček, ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

K úspěchu výrazně přispěla i schopnost zástupců obou států sladit jejich silné stránky a najít způsob, jak se vzájemně doplňovat.

“Je to věc, která dává trochu srovnání toho, co se vždy říká, že u nás nejde, nebo že to není možný, tak člověk najednou zjistí, že to jde. Stačí jenom mít trochu jinak nastavená pravidla a ten přístup k té věci a najednou zjistíte, že hnedka o pár kilometrů ve dle u nás neřešitelné věci jdou. Ale zase to funguje i obráceně. Spousta věcí, které u nás umíme velmi dobře, jako právě třeba improvizovat a poradit si v problémových situacích, tak na rakouské straně je mnohem větší problém než u nás,” uvedl projektový manažer rekonstrukce kláštera Vratislav Zíka

Pokud bude spolupráce pokračovat stejně dobře i v následujících letech, můžeme očekávat stejný úspěch i na konci další etapy programu Interreg, tedy v roce 2027.
ARENCOM TEAM s.r.o. - 01
Olší
od 21 000 Kč/měsíc

Detail

ProDomy.cz s.r.o., Brno
Brno
od 36 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

ŠEDOVÁ pure service, z.ú. - Strážnicko
Strážnice
od 10 500 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu