Podmínky práce z domu řeší firmy i zaměstnanci

  • 16. března 2020,
  • 15:00,
  • Brno,
  • Jana Holubová

S rostoucím množstvím opatření proti šíření nákazy nového typu koronaviru rostou mezi občany i firmami nejasnosti v právních otázkách. Obracejí se proto na právní kanceláře s množstvím dotazů. Jedním z témat je zavedení práce z domova, která má specifická pravidla a je třeba je právně ošetřit.

Reklama

V období nákazy novým typem koronaviru hledají firmy i zaměstnanci cesty, jak co nejvíce eliminovat styk s druhými lidmi. Zdánlivě jednoduchým řešením je nechat zaměstnance pracovat z domu, pokud je tato varianta vhodná pro činnost, kterou má zaměstnanec na dané pozici vykonávat. Ne všechny organizace však mají s tak zvaným home office zkušenost, a proto se obracejí na právní poradny a hledají cestu, jak z hlediska pracovního práva celou situaci nejlépe ošetřit.

"Z pohledu pracovního práva teď řešíme vlastně dvě množiny dotazů. První se týká toho, jak správně zaměstnance poslat na home office a jaké jsou podmínky výkonu práce z domova, aby to bylo v souladu s právem. Druhá věc, kterou řešíme je, jakým způsobem do fungování zaměstnavatele zasahují ta krizová opatření nařízená vládou." David Šupej advokát, SEDLAKOVA LEGAL

Další možností je obrátit se s dotazy na firmy, které možnost práce z domu svým zaměstnancům nabízejí běžně a postupy, jak ji zajistit, znají. Příkladem je například brněnská pobočka jedné banky, která zapojila právě využívání home office do krizového plánu pro období hrozící nákazy.

"Dochází na plošné rozšíření. Začalo to vlastně tak, že minulý týden byli vybráni v každém týmu dva zaměstnanci, kteří dostali nařízený home office, aby byli odděleni od zbytku zaměstnanců, v případě, že by se na pracovišti ta nákaza rozšířila. Od pátku minulého týdne byl zaveden plošný home office, pro všechny zaměstnance s tím, že v tuto chvíli zatím nepozorujeme žádné překážky ve výkonu práce." Jan Dostál zaměstnanec banky

Zároveň však podle zákoníku práce nemůže zaměstnavatel nařídit práci z domova, pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí. Stejně tak existuje mnoho pravidel a podmínek, na kterých se musí obě strany dohodnout. Proto by měla vzniknout smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která udává, za jakých podmínek bude home office probíhat. V této smlouvě by měly být vyřešeny otázky, jako je denní doba, ve které bude zaměstnanec doma práci provádět, případné úhrady za energie, které ve svém bytě pracovník pro svou práci spotřebuje, případně by měla být zaměstnanci poskytnuta technika nezbytná pro výkon jeho činnosti, jako jsou třeba počítače či přístroje.

"Co teď pro klienty zajišťujeme, nebo i na požádání poskytujeme, je i nějaká základní dokumentace k home office, nějaký vzor, který si potom může zaměstnavatel poměrně jednoduše upravit, týkající se souhlasu zaměstnance s tím, že ta práce z domova bude vykonávána a za jakých podmínek tak, aby to bylo v souladu se zákoníkem práce." David Šupej advokát, SEDLAKOVA LEGAL

Zároveň je nutné při zavádění práce z domu ověřit, zda se byt zaměstnance nachází v oblasti, kterou má ve smlouvě uvedenou jako místo výkonu práce. Pokud tomu tak není, je možné vytvořit dodatek k pracovní smlouvě, kde nové místo výkonu uvede. Písemně ujasněny by měly být i otázky týkající se bezpečnosti práce. Případné zranění, který by utrpěl zaměstnanec při práci z domova, je totiž stále pracovním úrazem.

"Pokud zaměstnavatel povolí zaměstnanci práci z domu, musí mít zároveň od zaměstnance povolení ke kontrole pracoviště, a zvláště, pokud se stane pracovní úraz, měl by zaměstnavatel mít přístup na pracoviště, tedy do bytu zaměstnance, aby mohl úraz prošetřit a zkontrolovat, jak se vše událo." Alena Holubová OZO v prevenci rizik

Varianta práce z domu je v období hrozící nákazy vhodným, avšak ne vždy možným řešením. Pro taxikáře, prodavače, moderátory a další povolání, která souvisí s mezilidským kontaktem, je nemožné sedět doma a přitom vykonávat svou práci. Firmy proto musejí hledat jiná řešení, která by v neveselém a nepředvídatelném období vládních opatření, mohla pomoci. Petr Hradský TV Brno 1.
YP STAVEBNÍ CZ s.r.o. - 001
Domašov
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

YP STAVEBNÍ CZ s.r.o. - 002
Oslavany
od 16 100 Kč/měsíc

Detail

VISTAV services s.r.o. - Mokrá-Horákov
Mokrá-Horákov
od 16 200 Kč/měsíc

Detail
Reklama

PR články

ESL

Více PR článků
Zavřít reklamu